The oldest wine house in Champagne

The history of the Gosset family goes back five centuries to Jean Gosset (1484-1556). The origins of “Maison Gosset” itself date back to the year 1584 when Pierre Gosset, decided to set up a négociant business. It has been in the same family for over 16 generations.

[SPLIT]

Towards the end of 1993, the Champagne Gosset became part of the family-owned Renaud-Cointreau group which has since made it its mission to preserve the Gosset style.

In the late 20th century, Champagne Gosset’s association with the Cointreau family, as well as the birth of the Gosset Celebris vintage cuvées, propelled the Champagne House to the ranks of what are considered, to be on of the most prestigious Champagne Houses.

This emblematic antic bottle from Gosset Champagne is bearing a neck label known as the “necklace medallion” named after Albert Gosset (the only one of its kind in the Champagne region) and is instantly recognisable.

Since 2006, Odilon de Varine, Champagne Gosset’s deputy general manager and headwinemaker, has been supported by a team headed by another oenologist, recently appointed cellar master Gabrielle Malagu.

The Gosset domaine in Epernay is magnificient. The garden, called the "Bee Trail" is designed to encourage pollination from the bees (project initiated by the town of Epernay). Thanks to this engagement, the house decided to stop the use of any chemicals in its vineyards. 

The park is open to public and there is a bar where you can enjoy the Gosset Champagnes and do sometimes some tastings.

The Gosset family also has cellars that were carved into the chalk in the 19th century and extend over 1.7 km beneath the Domaine.

Vintage 2008 Celebris Rose Extra brut
Celebris blanc de blancs - extra brut

Tegen het einde van 1993 werd de Champagne Gosset onderdeel van de familiegroep Renaud-Cointreau, die het sindsdien tot haar missie heeft gemaakt om de Gosset-stijl te behouden.

Aan het einde van de 20e eeuw bracht de associatie van Champagne Gosset met de familie Cointreau, evenals de geboorte van de vintage cuvées van Gosset Celebris, het Champagnehuis naar de ranglijst van wat wordt beschouwd als een van de meest prestigieuze champagnehuizen.

Deze emblematische antieke fles van Gosset Champagne draagt ​​een neklabel dat bekend staat als het “kettingmedaillon”, genoemd naar Albert Gosset (de enige in zijn soort in de Champagnestreek) en is onmiddellijk herkenbaar.

Sinds 2006 wordt Odilon de Varine, plaatsvervangend algemeen directeur en hoofdwijnmaker van Champagne Gosset, ondersteund door een team onder leiding van een andere oenoloog, de onlangs aangestelde keldermeester Gabrielle Malagu.

Het domein van Gosset in Epernay is schitterend. De tuin, genaamd "Bijenpad", is ontworpen om de bestuiving door de bijen te bevorderen (project geïnitieerd door de stad Epernay). Dankzij deze betrokkenheid besloot het huis het gebruik van chemicaliën in zijn wijngaarden te stoppen.

Het park is open voor publiek en er is een bar waar u kunt genieten van de Gosset-champagnes en soms proeverijen kunt doen.

De familie Gosset beschikt ook over kelders die in de 19e eeuw in het krijt zijn uitgehouwen en zich uitstrekken over 1,7 km onder het Domaine.